Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuální info pro školní rok

Aktuální informace – MŠ Pražská 80, Znojmo + odloučené pracoviště, MŠ MUDr.J.Janského 13, Znojmo

 

Školní rok 2017-2018

 

MŠ Pražská 80

V letošním roce máme celkem 175 dětí v osmi třídách. Kromě šesti standardních tříd máme dvě logopedické třídy  pro děti s vadami řeči.

Ve všech standardních šesti třídách  jsou věkově smíšené děti – děti od 3 do 6 let. Přijímáme i děti mladší 3 let, které jsou schopné zvládat nároky kladené našim předškolním vzděláváním. Těmto dětem přizpůsobujeme vzdělávací nabídku, snažíme se o vybavení tříd hračkami a pomůckami pro děti mladší tří let, výškově upravit nábytek (stolečky, židle…).

V logopedických třídách jsou převážně děti od 4 do 6 ti let.

Personální zajištění – s dětmi pracuje 16 pedagogických pracovnic jsou všechny  učitelky kvalifikované, z toho jedna učitelka  má magisterské vzdělání, tři bakalářské.

Ředitelkou školy je Bc. Zachová Milena, zástupkyně p.Foučková Simona.

Na škole pracují čtyři provozní pracovnice.

Kolektiv kuchařek tvoří – ved.stravování, kuchařky

MŠ MUDr.J.Janského 13

Ve dvou standardních heterogenních třídách je maximálně 54 dětí celkem ve věku od 3 do 6 ti let.

Vedoucí učitelkou je p. Vašinková Renata. Učitelky jsou kvalifikované, jedna s bakalářským vzděláním. Školnice a  p.kuchařka doplňují kolektiv zaměstnanců na této škole.

Vzdělávací obsah na obou zařízeních

Na obou pracovištích pracujeme podle Kurikula podpory zdraví.

Vzdělávací obsah tvoří hlavní témata školy, která jsou dále rozpracována do tématických bloků. Těmto blokům jsou přiřazeny SUKY s klíčovými kompetencemi, ke kterým učitelky vypracovávají a volí činnosti ve svých třídních programech.

Ve všech třídách na obou pracovištích se velmi důsledně věnujeme logopedické prevenci. Všechny učitelky jsou v tomto směru kvalifikované s logopedickým kurzem a v logopedických třídách se státní zkouškou z logopedie a surdopedie.

Naše škola – obě pracoviště- jsou zapojena do projektu „ Soutěž s panem Popelou“ (ekologická výchova, třídění odpadu, recyklace,…), do projektu „ Rodinná politika Města Znojma“ (úzká spolupráce se seniory).

Jako první mateřská škola ve městě jsme zapojení do projektu „Zdravá školní jídelna“. Tento projekt úzce souvisí s filozofií naší školy a vzdělávání – Zdravá mateřská škola.

Letos již druhým rokem realizujeme vzdělávací projekt vyhlášený Ministerstvem školství „Šablony pro mateřské školy“.  Jednou z aktivit jsou odborná setkávání s rodiči, další vzdělávání učitelek, ale i možnost dalšího vybavení školy informační technikou (interaktivní vzdělávací pomůcky). S konkrétními body projektu Vás budeme průběžně informovat.

Spoluúčast rodičů

S rodiči jsme v každodenním kontaktu, mohou se na učitelky obracet s jejich připomínkami i poznatky. Rodičům nabízíme konzultace o vzdělávání dětí v MŠ.

Nabízíme poradenský servis – odborné články, ukázky publikací, půjčování odborných knih, časopisů. Spolu s rodiči pořádáme některé akce školy.

Nabízíme některé aktivity pro rodiče a děti – „školička“příprava dětí a rodičů na základní školu, šikulka-společné tvoření, logopedické chvilky – dle potřeby dětí –hry s mluvidly, sledování nápravy řeči u dětí v logopedických třídách.

Každý rok objevíme nebo i s pomocí rodičů vymyslíme další možnost pěkné spolupráce. Věříme, že nám budete i nadále nakloněni. Nám i Vám jde přece o děti.

Našim cílem je, aby se jak děti, tak i rodiče cítili u nás spokojeně a dobře.