Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis nových dětí do MŠ

Zveme všechny rodiče k Zápisu do mateřské školy pro školní rok 2019/2020.

 

Zápis proběhne dne 9.5.2019 od 9,00 do 16,00 hodin na Mateřské škole Pražská 80, Znojmo i pro děti s požadavkem umístění na MŠ MUDr.J.Janského13 Znojmo.

Formulář žádosti si můžete vyzvednout přímo na obou mateřských školách, můžeme Vám jej odeslat na základě Vašeho požadavku e-mailovou cestou (na adrese : ms.zn.prazska@seznam.cz), nebo je najdete ke stažení i na těchto našich stránkách v příloze.

Nebudeme přijímat žádosti od zákonných zástupců dětí, které nebudou mít 2 roky k 1.9.2019.

V den zápisu budeme od Vás přijímat řádně vyplněné Žádosti o přijetí s originálem vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte (bez řádného očkování nebude žádost dítěte přijatá). 

Těšíme se na Vás a Vaše děti  !!!!

 

 

Příloha:  Žádost o přijetí

 

 

 

 

Mateřská škola, Znojmo, Pražská 80, příspěvková organizace

Pražská 80, 669 02 Znojmo, IČ: 709 83 518, e-mail: ms.zn.prazska@seznam.cz

            

Ž  Á  D  O  S T

O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

v Mateřské škole, Znojmo, Pražská 80, příspěvková organizace od následujícího školního roku 2019/2020 s nástupem dne………………………………, do zahájení povinné školní docházky.

 

Jméno a příjmení dítěte ………………………………………………………………………………………………………………………..

Datum narození ………………………………………………………………….. ……………………………………………………………….

Adresa trvalého pobytu …………………………………………………………………………………………………………………………

 

Zákonný zástupce dítěte:

Jméno a příjmení …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresa trvalého pobytu .………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresa pro doručování písemností, ( pokud není shodná s trvalým pobytem )

……………………………………………………………………………. Telefon : ………………………………

Požadovaná délka docházky (nehodící škrtněte):              celodenní                  polodenní

Vyjádření lékaře:

Dítě je řádně očkováno:     ano   /   ne

(* nemusí se vyplňovat u dětí v posledním ročníku mateřské školy)   ……………………………………………..

                                                                                                                                                                       

Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti:

a) zdravotní                                                           b) tělesné                                

c) smyslové                                                            - jiné závažné sdělení       

     

Alergie:………………………………………………………………………………………………………………

 

                                                                                                    …………………………………………………………………………………

                                                                                                                      Datum, razítko a podpis lékaře

Datum a podpis zákonného zástupce dítěte: …………………………………………………………………………………………..

 

Žádost byla přijata dne:…………………………                                                 Zpracovala:……………………………………